viernes, 3 de junio de 2011

Castros de Interior: a Idade do Ferro do NO Peninsular a Través do Ejemplo Limiao (Ourense)
Castros de Interior: a Idade do Ferro do NO Peninsular a Través do Ejemplo Limiao.

Número de horas: 32
Validación: 2 Créditos de libre eleccion
Número de plazas: 100
Lugar: Casa da Cultura de Xinzo de Limia
Taxas de inscrición: 60€ público en xeral. 45€ alumnos (non bolseiros) e persoal docente/P.A.S. da Universidade de Vigo/Residentes do Concello de Xinzo. 30€ Alumnos da Universidade de Vigo Bolseiros do Ministerio de Educación ou doutro tipo de bolsas por motivos económicos
Director: Fermín E. Pérez Losada
Datas: 13, 14, 15 e 16 de Xuño 2011
Email: voluntariado-ou@uvigo.es
Web: www.vicou.uvigo.es

Programa:

Día 13 de xuño (luns)

9:30-10:00.- Entrega de documentación.
10:00-10:30.- Acto de inauguración e presentación
10:30-11:20.- Alfredo Gonzalez Rubial (LAPA-CSIC, Santiago de Compostela): Zonificación e caracterización da cultura castrexa nas terra do interior galaico.
11:20-11:40.- Descanso
11:40-12:30.- Ángel Villa Valdés (Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Consellería de Cultura, Goberno de Asturias): Poboados da Idade do Ferro nos vales interiores asturianos: o ejemplo do val do NAvia.
12:40-13:40.- Coloquio e debate.
16:30-17:20.- Ángel Esparza Arroyo (Universidad de Salamanca). Castros da Idade do Ferro na área noroccidental zamorana.
17:20-17:30.- Descanso.
17:30-18:20.- Francisco Sande Lemos (Universidade do Minho, Braga). Os castros de Tras-os-Montes.
18:20-18:30.- Descanso.
18:30-19:20.- Beatriz Comendador Rey, Alberto Pungín García e Cristina Fernández Fernández (Universidade de Vigo): Sobre as dinámicas de poboamento pre e protohistórico na Ferra das Frieiras e na Veiga de Ríos: Unha proposta.
19:20-20:20.- Coloquio e debate.

Día 14 de xuño (martes)

10:00-10:50.- Martín Xosé Vázquez Mato (Universidade de Vigo). Poboados castremos da Idade do Ferro n aterras da Limia: o ejemplo do castro de Lobosandaos (Bande, Lobería).
10:50-11:10.- Descanso.
11:20-12:10.- Carlos Alberto de Almeida (Universidade de Porto): Poboados castremos da Idade do Ferro no val do Lima portugués.
12:20-13:20.- Coloquio e debate.
16:30-17:20.- Ángel Concheiro (Arqueólogo profesional, A Coruña). Valdamio: un asentamento atípico da Idade do Ferro na montaña oriental ourensá.
17:20-17:30.- Descanso.
17:30-18:20.- Manuel Grande Rodríguez (Universidade de Vigo) e Iván Álvarez Merayo (Arqueólogo profesional, Monforte de Lemos). Castros da Idade do Ferro no val de Lemos: o ejemplo do castro de San Vicente do Pino (Monforte de Lemos).
18:20-18:30.- Descanso.
18:30-19-20.- Fernando Acuña Castroviejo (Universidade de Santiago): A cultura castrexa nas terras de Melide.
19:20-20:20.- Coloquio e debate.

Día 15 de xuño (Mércoles).

Visita de estudios a diversos castros do sur de ourense e norte de Portugal, incluíndo exposicións in situ por parte de especialistas en cada ún dos xacementos visitados.

9:30-14:00.- Visita guidad ós castros de San Vicente da Cha (Montalegre) e Lesenho (Boticas). Relatario in situ a cargo de Joao Fonte (LAPA-CSIC, Santiago de Compostela).
14:00-16:00.- Cantar de confraternización en Boticas (Portugal)
16:00-20:30.- Visita guiada os castros de San Millán e SAceda (Cualedro).
San Millán: realtorio in situ a cargo de Francisco Fariña (Museo Arqueológico Provincial de Ourense.
Saceda: relatorio in situ a cargo de Antonio Rodríguez Colmenero (USC)

Día 16 de xuño (xoves)

10:00-10:50.- Ladislao Castro Pérez (Universidade de Vigo). Temas iconográficos na ouriveíra da Idade do Ferro da Gallaecia interior.
10:50-11:10.- Descanso.
11:20-12:10.- Armando Coelho Ferreira da Silva (Universidade de Porto). Guerreiros e outra estatuaria castrexa nas terras do interior do NO peninsular.
16:30-17:30.- Luis Xulio Carballo Arceo (Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Consellería de Cultura, Xunta de Galicia). Os castros da terra do Deza (Pontevedra).
17:30-17:40.- Descanso.
17:40-18:30.- Josefa Rey Castiñeiras (Universidade de Santiago): A olaría castrexa da cunca do Miño: un asunto pendente.
18:30-19:20.- Coloquio e debate.
19:20-20:00.- Acto de clausura e entrega de diplomas.

Obxectivos:

O curso ten os seguintes obxectivos:

Ofrecer ós universitarios, alumnos, docentes e público en xeral un marco de encontro e formación no que poidan profundizar sobre o coñecemento histórico, especialmente aquel que amosa a súas propias raíces locais.
Desenvolvemento e exposición dunha temática histórica de especial interese nos nosos tempos como é o da cultura castrexa nas terras do interior, exemplificada a través dos estudios realizados na comarca da Limia e mais noutras terras próximas (Ourense, Portugal, Zamora, etc.), abranguidos tanto dende unha perspectiva territorial como dende unha óptica temática (cultura, material, xacementos particulares, etc).

No hay comentarios: